ביבי יחסל את העוני

ע"י חיסול העניים - הוא פשוט ירעיב אותם למוות

0 Comments:

:
:
:

enter your blog/site address and i'll come visit, otherwise your comment will be anonymous

BloggerHacks

Links to this post:

Create a Link

<< Home